Telewizja / Television  

Do korzystania z serwisu niezbdny jest komputer z czem internetowym o minimalnej przepustowoci 512 kbps, wyposaony w procesor - minimum 1,6 GHz,
pami RAM minimum  512 MB, przegldark internetow: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.0, Chrome 4.0 (i ich nowsze wersje),
Do odtwarzania materiaw wideo niezbdna jest wtyczka Microsoft Silverlight 4.0 , WMP Plugin oraz  najnowszy flash player.

 

Kanay nadawane przez broadcasterw,s nadawane w miare ich moliwoci (mog nie nadawa 24/h na dob).
 
Witryna TV-online.herobo.com powstaa 25 czerwca 2012r.  oferujc Wam kanay telewizyjne polskich i zagranicznych stacji oraz radia online. Na kanaach telewizyjnych nadawane s najrniejsze programy,magazyny,filmy,seriale,oraz wiele innych.Filmy i seriale z udziaem najlepszych aktorw oraz gwiazd kina rozbawi lub wzrusz niejednego widza.Programy sportowe i motoryzacyjne porusz msk cz widzw.Nie zabraknie oczywicie rwnie rozrywki i dobrej zabawy co zapewni wam kanay muzyczne. W cigu tego mijajcego roku moglicie oglda wiele odson i udoskonale witryny.Obenie prezentujemy najnowsz odson Tv-online.herobo.com. ktra mam nadziej Wam si spodoba.
Witryna z biegiem czasu bdzie udoskonalana, oraz wzbogacana o nowe kanay TV.
Zapraszamy wszystkich do Lubi to na Facebooku.
yczymy wszystkim miego ogldania.

The TV-online.herobo.com shop window came into existence   25 June 2012 offering you TV channels of Polish and foreign stations and radios online. At TV channels various programmes, magazines, films, series are being broadcast, as well as a lot innych.Filmy and series with the participation of the best actors and movie stars will amuse or will move more than one widza.Programy sports and automotive will bring the male part of spectators up. of course entertainment and the good play won't also be missing what musical channels will provide for you. Within this passing year you could watch a lot of scenes and witryny.Obenie improvements we are presenting the newest Tv-online.herobo.com scene. which hopes for you will appeal.
The website with time will be improved, and made rich for new channels TV.
we are inviting everyone to I like it on Facebooku.
We wish everyone nice watching.

                    

 

'Western European (ISO)')); echo $seopilot->build_links(); ?>
  • build_links(); ?> build_links(); ?> openside("Boks reklamowy"); define('SEOPILOT_USER', '72764690db9023a8af2e7bd52d73f66d'); require_once($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/'.SEOPILOT_USER.'/SeoPilotClient.php'); $seopilot = new SeoPilotClient(); echo $seopilot->build_links(); closeside(); build_links(); ?>